– Medierelationer
– Kommunikationsstrategier
– Sociala medie-strategier och drift av sociala kanaler
– Influencersamarbeten
– Produktlanseringar
– Workshops
– Föreläsningar
– Budskapsträning och retorik
– Press och bloggevent
– Textproduktion
– Krishantering