WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award har sedan 2000 har priset uppmärksammat och belönat framstående insatser över hela världen. Med en prissumma på 1 000 000 SEK är priset ett av de största hållbarhetspriserna i världen. Exempel på tidigare pristagare är Al Gore, Kofi Annan och Margot Wallström.

Priset har som syfte att stimulera kreativitet och långsiktiga synergieffekter – till förmån för människan, naturen och vår gemensamma framtid. Utöver ett pris fungerar WIN WIN Gothenburg Sustainability Award dessutom som en plattform för events, kommunikation och nätverk. Under året genomförs konferenser, seminarier, workshops och andra events kopplat till årets specifika tema, både i och utanför Göteborg. Tillsammans med Manifest PR vill WIN WIN Gothenburg Sustainability Award uppmärksamma och främja initiativ som gör vår planet till det bättre.

Läs mer på winwingothenburgaward.com

Det här gör vi på Manifest PR för WIN WIN Award:
– Medierelationer
– Kommunikationsstrategier
– Textproduktion