White

White Arkitekter är Sveriges största arkitektkontor och grundades 1951 på Magasinsgatan i Göteborg. Idag är Whites 800 anställda utspridda på 13 kontor i Sverige, Norge, Danmark och England. White ägs av 616 av sina medarbetare, varav 122 partners står för majoritetsägandet och deras ambition är gemensam – att skapa inkluderande arkitektur för en hållbar värld.

White Arkitekter arbetar med hållbarhet ur alla tre perspektiv: ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Detta görs genom gröna innovationer, demokratisk arkitektur och design som fokuserar på människans behov.

Tillsammans med Manifest PR vill White Arkitekter skapa ett samhälle som inkluderar alla, genom en arkitektur som engagerar, bidrar till en hållbar livsstil och sätter människan i centrum.

Läs mer på whitearkitekter.se

Det här gör vi på Manifest PR för White:
– Medierelationer
– Kommunikationsstrategier
– Textproduktion