Plan International Sverige

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 75 länder. De arbetar på uppdrag av barn och utgår alltid från deras behov. Deras arbete har ett särskilt fokus på flickor eftersom världen inte är jämställd och de hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen. Allt arbete som Plan International Sverige gör utgår från FN:s barnkonvention. Tillsammans med Plan International Sverige vill Manifest PR engagera i kampen för flickors rättigheter. 

Läs mer på plan.org

Det här gör vi på Manifest PR för Plan International Sverige:
– Medierelationer
– Influencersamarbeten
– Textproduktion