NTF

NTF står för Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, och är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

NTF Väst arbetar för allas rätt till en säker trafik i Västsverige. Det övergripande målet är att uppfylla Nollvisionen – att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Genom information och utbildning förmedlar de kunskap som kan bidra till att minska antalet trafikolyckor.

I skoltävlingen #10sekunder arbetar Manifest PR tillsammans med NTF Väst för allas rätt till en säker trafik.

Läs mer på på ntf.se.

Det här gör vi på Manifest PR för NTF Väst:
– Medierelationer
– Textproduktion