IHM

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Verksamheten bedrivs vid egna skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. IHM erbjuder heltidsstudier via YH, meriterande deltidsstudier för yrkesverksamma praktiker och korta kurser inom ämnen som marknadsföring, försäljning, ekonomi och ledarskap.

Genom ett tätt samarbete med näringsliv och arbetsmarknaden säkerställer IHM relevansen och kvalitén på sina utbildningar. Tillsammans med Manifest PR vill IHM Business School utveckla kompetens som utvecklar näringslivet.

Läs mer på ihm.se

Det här gör vi på Manifest PR för IHM Business School:
– Föreläsningar