HSB Living Lab

HSB Living Lab är en världsunik arena framtidens boende utvecklas. Byggnaden, som finns på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg, är ett levande laboratorium där forskning pågår dygnet runt. HSB Living Lab är en flyttbar byggnad med fyra våningar och stod klar för inflyttning 1 juni 2016. Tre av våningarna är bostäder för studenter och gästforskare och på bottenplan finns samverkanslokaler med bland annat kontor, konferensrum, showroom för forskningsprojekt, och en modern tvättstudio.

Tillsammans med Manifest PR vill HSB Living Lab skapa framtidens bostäder.

Läs mer på hsb.se/hsblivinglab.

Det här gör vi på Manifest PR för HSB Living Lab:
– Medierelationer
– Kommunikationsstrategier
– Budskapsträning och retorik
– Sociala medie-strategier och drift av sociala kanaler