Coopervision

CooperVision är en av världens största tillverkare av linser och har försett människor världen över med med just kontaktlinser sedan 1980. Verksamheten finns i mer än 100 länder. Myopi, eller närsynthet, ökar lavinartat över hela världen. Sverige är inte ett undantag. Forskning har estimerat att 50 % av den globala populationen kommer vara närsynt år 2050. Närsynthet kan öka risken för ögonsjukdomar som exempelvis grå starr, grön starr, förändringar i gula fläcken och näthinneavlossning. Risken för dessa sjukdomar ökar med graden av närsynthet. Därför är det väldigt viktigt att vara uppmärksam på om barn visar tecken på närsynthet.

Tillsammans med Manifest PR vill Coopervision skapa uppmärksamhet och sprida kunskap kring myopi hos barn. 

Läs mer på på myopi.se eller besök deras Instagram.

Det här gör vi på Manifest PR för CooperVision:
– Sociala medie-strategier och drift av sociala kanaler
– Textproduktion
– Medierelationer