Myrorna

Hållbarhet i fokus! Myrorna är Sveriges största butikskedja för second hand-varor och även den största insamlingsaktören i vårt land. I Myrornas uppdrag ingår att genom återanvändning och arbetsträning aktivt verka för ett mer medmänskligt och hållbart samhälle. Allt överskott går till socialt arbete. För att nå dessa mål behöver Myrorna nå ut till många, och engagera såväl beslutsfattare som medborgare.

 Tillsammans med Myrorna arbetar Manifest PR för att få fler svenskar att agera mer hållbart, i sin vardag och genom sin konsumtion. Klimatbesparingarna som det skulle innebära om fler valde att köpa second hand är stora. Dessutom är det viktigt att Myrornas insamling finns på strategiska platser i landets kommuner, och att folk väljer att rensa hemma – och skänka till Myrorna som i sin tur kan erbjuda kvalitetsvaror till hållbara konsumenter. Så tar Sverige viktiga steg mot att bli ett cirkulärt samhälle. Därför arbetar Myrorna med Manifest PR.

Läs mer på myrorna.se.

Det här gör vi på Manifest PR för Myrorna:

Mediarelationer

Press- och bloggevent

Budskapsträning och retorik

Kommunikationsstrategier