HSB

Sedan 1923 har HSB planerat, finansierat, byggt och förvaltat bostäder över hela Sverige. Med cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter över hela Sverige är HSB en stor och viktig aktör inom bostadssektorn med ständigt fokus på medlemsnytta och medlemsinflytande.

Som kooperativ organisation är ambitionen att påverka hela samhället i en positiv riktning bidrar vi till bättre förutsättningar och villkor för boendet och de boende. HSB brinner för sina medlemmar, för samhället och för planeten och arbetar därför med hållbarhet i flera dimensioner. Genom att erbjuda tjänster och produkter som är resurseffektiva, ha låg klimatpåverkan och är producerade under goda förhållanden tar ökar de värdet för både kund och planet. Bostadssektorn står för en betydande del av den svenska miljöpåverkan och just därför är det så viktigt att aktörer inom sektorn som arbetar aktivt med att minska de negativa avtrycken och leder vägen mot en hållbar framtid.

Tillsammans med Manifest PR vill HSB skapa det goda boendet för och med sina medlemmar.

Läs mer på hsb.se.

Det här gör vi på Manifest PR för HSB:

Mediarelationer

Kommunikationsstrategier

Budskapsträning och retorik